Johanne og Inger Agerskovs brev til Chr Jørgensen vedrørende Bispebrevet.

 

Tidlig i 1938 utga Selskabet til VmLs Udbredelse det meget omstridte "Et aabent Fællesbrev til alle Landets Bisper". Johanne Agerskov mottok brevet på den vanlige måten, gjennom intuitiv tankeinspirasjon fra sin åndelige leder, Leo, men det var ikke han som hadde forfattet brevet. Hvem som var forfatteren, blir ikke oppgitt. Brevet er en henvendelse til de daværende bispene i Danmark, med en inntrengende appell om å reformare den danske kirken på grunnlag av VmL innen en frist på to år - og brevet beskriver meget eksplisitt, noen vil si på gensen til truende, hva som vil kunne bli konsekvensene dersom bispene ikke gjennomfører reformasjonen. Allerede samme våren som brevet ble utgitt kom de aller første reaksjonene på den tildels truende og mørke stilen i Bispebrevet. Forfatteren Chr Jørgensen, en meget nær venn av Agersov'ene gjennom ca 20 år, henvendte seg i brevs form til Johanne Agerskov, fordi han hadde reagert på en formulering i Bispebrevet, der det sies at om ikke de danske bispene innen en frist på to år hadde utført den ønskede gjerning, ville muligens Gud avbryte all forbindelse med menneskene, muligens for flere årmillioner. Jørgensen fant denne formulering såpass voldsom, at han spurte om det ville være mulig for Johanne Agerskov å kontakte sin åndelige leder, og be ham om han kunne forlare nærmere hvordan formuleringen skulle forstås. Jørgensen fikk i første omgang ikke svar fra Johanne Agerskov selv, men datteren, Inger Agerskov, skrev et svar, som vi får vite var opplest for og godkjent av Johanne Agerskov. Senere fortsetter korrespondansen, og fru Agerskov skriver også to lange brev selv, der hun forsøker å besvare Jørgensens spørsmål, og forklare hvorfor hun mener at Bispebrevet må betraktes som et ekte dokument fra den oversanselige verden.

Da interessen for Bispebrevet på langt nær har avtatt gjennom årene, snarere tvert imot, bringer jeg her de brevene Inger og Johanne Agerskov skrev til Chr Jørgensen i sin helhet. Som man vil se mot slutten på korrespondansen, ble resultatet at både Inger og Johanne Agerskov brøt all forbindelse med Chr Jørgensen, og skrev til ham at alle hans eventuelle fremtidige brev ville bli returnert uåpnet. De avskar seg således fra all videre kontakt med Jørgensen. Jørgensen ble senere også frosset ut av Selskabet til VmLs Udbredelse, de tilbakebetalte ham, uten noe forvarsel eller noen troverdig forklaring, alle de pengene han hadde vært med på å gi til støtte for utgivelsen av VmL og de tilhørende verker. En meget fornærmende handling, som ikke kunne oppfattes på annen måte enn at han var uønsket i Selskabet, som han hadde vært med på å støtte siden opprettelsen i 1926. Jørgensen var heller ikke den eneste som reagerte på Bispebrevet. I 1939 ville Selskabet til VmLs udbredelse, ved Inger Agerskov, Knud Brønnum og Sigurd Folmer Hansen sende en henvendelse med underskrifter fra medlemmene til bispene, hvor de minnet dem på fristen for reformasjonen, som gikk ut i 1940. En god del av medlemmene ønsket derimot ikke å skrive under på oppropet på grunn av en formulering, om at de kristnes bønner til sin Gud ikke hadde noen virkning, fordi den kristne Guden er et oppkonstruert vesen som ikke eksisterer. I et brev til medlemmene, uttrykte Selskabet sin enorme skuffelse over disse medlemmene, som etter Selskabets mening hadde sviktet VmL i en så viktig stund. I harmdirrende ordelag ble de nærmest bedt om å melde seg ut av Selskabet. Hvor ble det av respekten for den frie vilje, som VmL legger så stor vekt på?

Til tross for denne meget slette behandlig, fortsatte Chr Jørgensen som en meget varm støttespiller for VmL gjennom hele sitt liv. Han skrev mye om VmL i sine bøker, og aller sist i sin selvbiografi som utkom i 1963; Årene der gik.

Oslo 30.04.08
Sverre Avnskog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Agerskov(1900-1868) fotografert i 1931. Foto: Privat
Johanne Agerskov(1873-1946) fotografert i 1920. Foto: Privat
Christian Jørgensen(1887-1968) fotografert i 1936. Foto: Privat

Klikk på det ønskede brevet for å lese:

Inger Agerskov - 3. mars 1938

Inger Agerskov - 10. mars 1938

Johanne Agerskov - 17. mars 1938

Johanne Agerskov - 26. mars 1938

Inger Agerskov - 5. mai 1938

Inger Agerskov - 10. mai 1938

 

Tilbake til hovedsiden